ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAMĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ cơ cấu lại, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ cơ cấu lại, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và các công ty con sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, không dàn trải và xử lý các đơn vị, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả.

VNR sẽ thu gọn một đầu mối quản lý, tinh giản lao động, tập trung sức mạnh để tăng sức cạnh tranh. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản gửi các bộ, ngành xin ý kiến về Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2021-2025 trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện công tác cơ cấu lại của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) giai đoạn 2016-2020 bao gồm tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; công tác an toàn, an ninh quốc phòng, đầu tư phát triển, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, đề án đã nhận diện, đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, một số tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm…

Đề án cũng đánh giá kết quả cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trên các mặt cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước; phương án sử dụng, sắp xếp nhà đất; xây dựng Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2016-2020; tình hình cơ cấu lại quản trị doanh nghiệp; điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu lại nhân sự.

Từ đó, đề ra mục tiêu, kế hoạch đối với công tác cơ cấu lại tổng công ty giai đoạn 2021-2025 theo hướng điều chỉnh linh hoạt cơ cấu, quy mô tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, khai thác có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp và nâng cao năng suất lao động, đảm bảo phát triển tổng công ty bền vững và từng bước hiện đại. Đề án cũng đặt mục tiêu trong năm 2023 đưa VNR thoát khỏi tình trạng thua lỗ và từng bước có lãi, bù đắp khoản lỗ lũy kế của các năm trước.

Về phương án tổ chức bộ máy quản lý, cơ cấu lại nhân sự, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tổng công ty và các công ty con xác định tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính, không dàn trải và dứt khoát xử lý các đơn vị, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả.

Với mục tiêu này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đề xuất không tiến hành cổ phần hóa đơn vị nào trong giai đoạn này, nhưng tiến hành thoái vốn, cơ cấu lại các công ty cổ phần, công ty liên kết có vốn góp của tổng công ty.

Theo đó, công ty mẹ – Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ trở lên tại 5 công ty cổ phần; Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% vốn điều lệ tại 20 công ty cổ phần; Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ tại 16 công ty cổ phần (trong đó duy trì vốn điều lệ nhà nước tại 3 đơn vị, còn lại thoái toàn bộ vốn của 13 đơn vị).

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng cho biết, tổng công ty xác định là công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ trong giai đoạn 2022-2025 và tiếp tục duy trì ngành nghề chính là quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia.

Do vậy, với việc triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại như phương án đề xuất sẽ thu gọn một đầu mối quản lý, tinh giản lao động, tập trung sức mạnh để gia tăng cạnh tranh với bên ngoài, tăng hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0933.246.226